آدرس : همدان –میدان پروانه ها –بلوار هگمتانه نرسیده به کلنیک نور پلاک 106 - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان
تلفن : 32673399-081 و 32674212-081
ایمیل :hamedan@ccoip.ir
فاکس: 32675565-081
کد پستی :