1399/01/31

نامگذاری یک ساختمان فرهنگی به نام سردار شهید «سُلگی» در همدان

استاندار همدان از نامگذاری یک ساختمان فرهنگی آموزشی به نام سردار شهید «حاج میرزا سُلگی» خبر داد.

نامگذاری یک ساختمان فرهنگی به نام سردار شهید «سُلگی» در همدان

به گزارش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان به نقل از مهر سید سعید شاهرخی ظهر شنبه در جلسه با مدیران شهرستان نهاوند با پیشنهاد نام‌گذاری یک ساختمان فرهنگی آموزشی به نام سردار شهید حاج میرزا محمد سُلگی موافقت کرد.

استاندار همدان ضمن استقبال از این اقدام، گفت: تأسیس یک مؤسسه فرهنگی و آموزشی به منظور پاسداشت مجاهدت‌های سردار شهید سُلگی اقدام شایسته‌ای است.

شاهرخی بابیان اینکه از فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی این مؤسسه که به نام سردار شهید سُلگی تأسیس خواهد شد پشتیبانی می‌شود، گفت: مراحل اداری و تصمیم‌گیری نهایی درباره مؤسسه فرهنگی و آموزشی به نام سردار شهید سُلگی در شورای برنامه‌ریزی استان همدان بررسی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه اخلاص سردار شهید سُلگی ریشه در اعتقاداتش داشت، گفت: سردار شهید سُلگی، در رعایت مسائل شرعی و ملاحظات سیاسی یک الگو بود.


خروج