1399/03/22
نماینده مردم اسدآباد در مجلس:

ماهیت حکومت آمریکا نژادپرستانه و ظالمانه است

نماینده مردم اسدآباد در مجلس ماهیت حکومت آمریکا را نژادپرستانه دانست و گفت: اساس دولت آمریکا بهره‌مندی اقلیتی از جامعه به نام صهیونیزم جهانی از تمام مواهب و امکانات شکل گرفته تا این‌گونه، هدفشان که تسلط برجهان است را محقق کنند

 ماهیت حکومت آمریکا نژادپرستانه و ظالمانه است

به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان کیومرث سرمدی واله ، درباره اتفاقات اخیر آمریکا اظهار داشت: با نگاه به تاریخ آمریکا یعنی از زمانی که این حکومت شکل‌گرفته تا امروز می‌بینیم، این حکومت، نژادپرست بوده است.

وی عدم توجه به حقوق اقلیت‌ها، رنگین‌پوست‌ها به‌ویژه سیاه‌پوستان را ازجمله ویژگی‌های دولت آمریکا برشمرد و افزود: تظاهرات مردم آمریکا علیه نژادپرستی اتفاق جدیدی نیست چراکه نادیده گرفتن حقوق این قشر از جامعه آمریکا سابقه‌ای طولانی دارد. بنابراین  این ماجرا  تنها سبب شد سیاست‌های نژادپرستانه آمریکا بیش‌ازپیش برای مردم جهان روشن شود.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس تصریح کرد: اتفاق رخ‌داده در آمریکا که سبب تظاهرات گسترده مردم این کشور علیه دولت و حکومت آمریکا شده است نشان داد دولت امریکا برای جان انسان‌ها چه سفیدپوست و چه سیاه‌پوست ارزشی قائل نیست.

وی با تأکید بر اینکه ماهیت حکومت آمریکا ظالمانه و نژادپرست است بیان کرد: اساس دولت آمریکا براساس بهره‌مندی اقلیتی خاص از جامعه به نام صهیونیزم جهانی از تمام مواهب و امکانات شکل گرفت تا این‌گونه هدف این گروه که تسلط برجهان است را محقق کنند.

سرمدی واله عنوان کرد: تا پیش‌ازاین اتفاق نژادپرستانه، مردم جهان به دلیل بی‌اطلاعی و تحت تأثیر امپراتوری رسانه‌ای غرب، کمتر از ماهیت و رفتار نژادپرستانه دولت آمریکا علیه انسان‌ها مطلع بودند اما امروز این اتفاق سبب شد مردم جهان بیش از گذشته با چهره واقعی استکبار جهانی در رأس آن آمریکا آشنا شوند.


خروج